Våra tjänster

Strategi.

Våra sociala media-strategier för ihop egna, förtjänade och köpta media för en lyckad övergripande marknadsföring. Lanseringsstrategier omfattar riktade kontakter och PR för att se till att alla sociala kampanjer stödjer specifika marknadsföringsmål och verksamhetsmål.

Kampanjer.

Profil skapar marknadsföringskampanjer med socialt media-fokus, genom bland annat virala videos, events, digitala upplevelser och engagerande innehåll – paketerat på ett relevant sätt.

Influencers.

Att bygga varumärkesambassadörer genom relationer med vloggare och andra påverkare hjälper varumärken att skapa äkta engagemang från en ny publik. Vi hjälper varumärken att bygga partnerskap för att nå påverkares engagerade följare.

Redaktörstjänster.

I den digitala tidsåldern behöver alla varumärken redaktörer. I samarbete med innehållsstrateger och sociala media-strateger hjälper vi våra kunder engagera sina användare genom att skapa relevant innehåll vid rätt tillfälle, hela vägen från strategi till publicering.

Community management.

Vi hjälper varumärken att skapa närvaro på olika plattformar från Twitter och Facebook till Pinterest, Snapchat, Instagram och LinkedIn.

Mediarelationer.

Vi utnyttjar våra starka relationer med journalister, bloggare och andra påverkare för att säkra maximal täckning av våra kunders kampanjer och varumärken i digitala och traditionella medier. Våra kunder har synts i allt från lokal och nationell press till nischade bloggar.

Analys.

Vi övervakar och kvantifierar resultaten av kommunikativa insatser på sociala medier. Våra kunder får tillgång till analyser och rapporter som knyter samman lyckade aktivitet på sociala medier med t ex affärsmål och marknadsföringsmål.